Informacje o wydarzeniu

Inwestuj z zyskiem - grunt to ziemia

Uniwersytet Inwestycji Ziemskich” to branżowa konferencja traktująca o najważniejszych zagadnieniach dotyczących sektora inwestycji w grunty. Wydarzenie jest dedykowane inwestorom, praktykom i ekspertom branży inwestycyjnej; przedsiębiorcom, konsultantom inwestycyjnym oraz przedstawicielom sektora bankowego i prawniczego. Uniwersytet Inwestycji Ziemskich (UIZ) to unikalna inicjatywa, mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w ziemię. Jest to pierwsza edycja wydarzenia, podsumowująca najważniejsze trendy rynkowe.

Uniwersytet Inwestycji Ziemskich to również usługi wspierające rozwój biznesu, praktyczne modele współpracy, najlepsze praktyki w obrocie ziemią. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość skorzystania z know-how wiodących praktyków biznesu, firm doradczych oraz ekspertów, jak również zapoznania się z najlepszymi propozycjami inwestycyjnymi w Polsce.

 • Szerzenie wiedzy inwestycyjnej z naciskiem na bezpieczeństwo i zyskowność inwestycji w ziemię
 • Uświadamianie społeczeństwu ponadczasowej wartości inwestycji w grunty
 • Stworzenie sfery do merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów
 • Upowszechnianie innowacyjnych metod i propagowanie najnowszych trendów inwestycyjnych
 • Podsumowanie mijającego roku oraz wykazanie nadchodzących możliwości i perspektyw sektora inwestycji w grunty
 • Budowanie świadomości inwestycyjnej społeczeństwa oraz korzyści z niej wynikających

Zapoznasz się z:

 • najlepszymi propozycjami inwestycyjnymi
 • programami rozwoju inwestycji
 • sposobami finansowania poszczególnych projektów inwestycyjnych

Dowiesz się jak:

 • zdobyć praktyczną wiedzę inwestycyjną
 • wygląda know-how wiodących praktyków biznesu
 • skutecznie optymalizować procesy inwestycyjne
 • minimalizować koszty inwestycji i maksymalizować zyski

Restauracja Belvedere
Agrykola 1, 00-460 Warszawa

 

Główne zagadnienia

łamiemy dogmaty i poszerzamy horyzonty inwestycyjne

praktyczna wiedza Inwestycje

Zdobądź praktyczną wiedzę inwestycyjną i skorzystaj z know-how wiodących praktyków biznesu,

aktualny rynek oferty finansowania

Zapoznaj się z najlepszymi ofertami finansowania inwestycji na rynku

Optymalizacja inwestycje

Dowiedz się jak skutecznie optymalizować procesy inwestycyjne

Maksymalizacja zysków inwestycje

Dowiedz się jak minimalizować koszty inwestycji oraz maksymalizować zyski

Niski Wkład finansowy musisz to wiedzieć

Myślisz, że inwestycja w grunty wymaga wysokiego wkładu finansowego? Przyjdź I dowiedz się co zrobić, by tak nie było

programy rozwoju sprawdź możliwości

Zapoznaj się z inwestycyjnymi programami rozwoju

Agenda

Uniwersytet Inwestycji Ziemskich 19 września 2019 r.
Inwestuj z zyskiem - grunt to wiedza [8:30 - 9:20]
8:30 – 9:00 Przywitanie gości i poranna kawa
9:00 – 9:20 Wstęp do inwestycji w grunty  [ Gustaw Marek Brzezin >> ]   [ Maciej Kawecki >> ] 

• Rynek inwestycji w grunty – utarty szlak czy nowa perspektywa?
• Warmia i Mazury – region warty inwestycji

 

 

 

 

Inwestycja w grunty jako wartość ponadczasowa [9:20 – 11:20]
2000 zł czy 2 000 000 zł, możliwe scenariusze inwestycji/ najlepsza kwota wejścia do inwestycji w ziemię. 20 min  [ Paweł Ziółkowski >> ]   [ Marcin Kucharski >> ] 
Ziemia – czyli zaspokojenie potrzeb inwestycji. Historyczny wzrost wartości gruntów na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Prezentacja raportu przygotowanego przez Cenatorium dla Rodzinne Inwestycje 20 min  [ Barbara Bugaj >> ] 
Inwestycja w grunty a inwestycja w nieruchomości – o czym warto wiedzieć przy podejmowaniu decyzji. 20 min  [ Joanna Czekaj >> ] 
Inwestycja w ziemie rolne a inwestycja w grunty budowlane – w jaki sposób i dlaczego warto? 20 min  [ Paweł Ziółkowski >> ] 
Zysk z inwestycji - czas i perspektywa, najlepsze praktyki. 20 min  [ Bogdan Paterek >> ] 
Debata podsumowująca – 20-30 minut  [ Adam Mielczarek >> ]   [ Bogdan Paterek >> ]   [ Paweł Ziółkowski >> ]   [ Joanna Czekaj >> ]   [ Barbara Bugaj >> ]   [ Marcin Kucharski >> ] 
Inwestycja w grunty - Administracja, Zarządzanie [11:30 – 14:20]
Aspekty prawne inwestycji w grunty – czy prawo może zdeterminować decyzję o realizacji inwestycji. 20 min  [ Joanna Czekaj >> ] 
Bezpieczeństwo inwestowania dziś i w najbliższej przyszłości  [ Ryszard Jurkowski >> ] 
Kluczowe czynniki przy planowaniu inwestycji? Plany przestrzennego zagospodarowania, stan infrastruktury, plany inwestycyjne gmin. 20 min  [ Paweł Ziółkowski >> ] 
Bezpieczeństwo inwestycji – kto, kiedy i gdzie ponosi największe ryzyko 20 min  [ Joanna Czekaj >> ] 
Portfel prywatnego inwestora, jak zarządzać, jak monitorować. . 20 min  [ Bogdan Paterek >> ] 
Optymalizacja podatkowe przy realizacji inwestycji – jak i kiedy zainwestować by koszty wejścia inwestora były jak najniższe. 20 min  [ Paweł Ziółkowski >> ] 
Cechy urbanistyczne i geodezyjne oraz ich wpływ na wzrost wartości inwestycji. 20 min
Debata podsumowująca – 30 min.  [ Adam Mielczarek >> ]   [ Bogdan Paterek >> ]   [ Joanna Czekaj >> ]   [ Paweł Ziółkowski >> ]   [ Ryszard Jurkowski >> ] 
Przerwa na lunch. Posiłek i networking [14:20 – 14:50]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innowacje, rozwój, bezpieczeństwo inwestycji [14:50 – 16:30]
Inwestycja w grunty Analiza rynku - Raport My Company Polska  [ Cezary Szczepański >> ] 
Stwórz z nami ekskluzywny resort turystyczny na Mazurach – prezentacja nowej unikatowej inwestycji  [ Dariusz Seges >> ] 
Rodzinny program wzrostu wartości i Rodzinny program inwestycyjny jako kluczowe wartości bezpieczeństwa inwestycji.  [ Dariusz Seges >> ] 
Najbezpieczniejsze sposoby i źródła finansowania inwestycji – z kim i jak współpracować, aspekty prawne itp.  [ Sławomir Keller >> ] 
Debata podsumowująca, 20 minut  [ Adam Mielczarek >> ]   [ Dariusz Seges >> ]   [ Sławomir Keller >> ]   [ Cezary Szczepański >> ] 
Perspektywy inwestycyjne [16:30 – 17:10]
Dlaczego inwestycje w gospodarce polskiej nie rosną dynamicznie? Inwestycje jako niezbędny warunek rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzrost inwestycji (także w grunty) w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionów/Polski.  [ Prof. Marek Belka >> ] 
Dlaczego ziemia? Podsumowanie  [ Maciej Kawecki >> ] 

· Ziemia jako produkt inwestycyjny – naturalny wzrost wartości + bezpieczeństwo
· Inwestycja w grunty jako najskuteczniejsza forma oszczędzania

Debata zamykająca  [ Adam Mielczarek >> ]   [ Prof. Marek Belka >> ]   [ Maciej Kawecki >> ] 
Wieczorna kolacja z losowaniem nagród [17:30]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inwestuj z zyskiem

prelegenci

Wybitni specjaliści i eksperci, aktywnie wspierają inwestorów.

Prof. Marek Belka

Gość Honorowy

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany, od 1986 r. związany z Instytutem Nauk. Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 oraz 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. – w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i onsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP. Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004). Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się.

Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2010 r. do 2017 r. był Prezesem Narodowego Banku Polskiego. W styczniu 2011 r. został powołany do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. – członkiem Central Bank Governance Group działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

zamknij

Prof. Marek Belka

Gość Honorowy

Maciej Kawecki

Współzałożyciel i prezes firmy Rodzinne Inwestycje

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, uzyskał dyplom studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert sektora Inwestycyjnego, pasjonat ekonomii i zarządzania. Współzałożyciel i prezes firmy Rodzinne Inwestycje, świadczącej usługi doradcze i inwestycyjne w zakresie inwestycji w nieruchomości.

zamknij

Maciej Kawecki

Współzałożyciel i prezes firmy Rodzinne Inwestycje

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

zamknij

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Paweł Ziółkowski

Doradca Gospodarczy

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

zamknij

Paweł Ziółkowski

Doradca Gospodarczy

Joanna Czekaj

ADWOKAT, LL.M, SZEF DZIAŁU SPÓŁEK I TRANSAKCJI Kancelarii Kopeć & Zaborowski

Ukończyła Kierunek Prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz zdobyła tytuł Masters of Law (LL.M) na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. W latach 2008-2010 była członkiem Akademickiej Poradni Prawnej UW. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców. Doradza menadżerom największych spółek
w kraju oraz wspiera Klientów w planowaniu i przeprowadzaniu kluczowych dla nich transakcji. Szef Działu Spółek i Transakcji. Autorka publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych oraz spółek handlowych.

zamknij

Joanna Czekaj

ADWOKAT, LL.M, SZEF DZIAŁU SPÓŁEK I TRANSAKCJI Kancelarii Kopeć & Zaborowski

Bogdan Paterek

CEO Instytut Technik Finansowych i Sukcesji

Z branżą finansowo – ubezpieczeniową jestem związany od 1996 roku. Obecnie wykorzystuję doświadczenie, wspierając inwestorów indywidualnych w prawidłowym doborze produktów inwestycyjno – ochronnych. Tworzę autorskie raporty dotyczące Rynku Funduszy Inwestycyjnych, Ubezpieczeń na Życie. Stawiam na edukację i pełną otwartość w relacjach.

zamknij

Bogdan Paterek

CEO Instytut Technik Finansowych i Sukcesji

Dariusz Seges

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Rodzinne Inwestycje

Manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży inwestycji w nieruchomości. Z wykształcenia magister politologii oraz ekonomista. Praktyk biznesu, stworzył i nadzorował szereg programów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych jak i biznesowych, odpowiedzialny za Departament Inwestycji i Rozwój w Universe Properties Group.

zamknij

Dariusz Seges

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Rodzinne Inwestycje

Sławomir Keller

Ekspert ds. finansów CMF Niezależni Doradcy Finansowi

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami. Z branżą finansową związany od 1995 r. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje w doborze odpowiednich form finansowania różnego rodzaju inwestycji, zarówno dla klienta indywidualnego jak i biznesowego.

zamknij

Sławomir Keller

Ekspert ds. finansów CMF Niezależni Doradcy Finansowi

Barbara Bugaj

Starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium

Od ośmiu lat pracuje w branży w spółkach gromadzących dane transakcyjne. Specjalizuje się w wielowymiarowych analizach rynku nieruchomości. Przygotowuje obszerne opracowania analizujące ceny mieszkań i gruntów wedle zindywidualizowanych kryteriów. Najczęściej przeprowadza analizy rynku pierwotnego i wtórnego mieszkań, cen oraz obrotu nieruchomościami, lokalnych rynków czy nieruchomości komercyjnych. Była zaangażowana merytorycznie w przygotowanie pierwszego w Polsce indeksu cen nieruchomości opartego na cenach transakcyjnych (Indeks urban.one). Na co dzień nadzoruje pracę zespołu analitycznego w Cenatorium i czuwa nad jakością opracowywanych raportów. Aktywny uczestnik wielu konferencji i kongresów branżowych.

zamknij

Barbara Bugaj

Starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium

Cezary Szczepański

Dziennikarz i redaktor gospodarczy, My Company Polska

Dziennikarz i redaktor gospodarczy związany z My Company Polska, pisał też do Propertynews.pl, Wnp.pl oraz Wiadomości Handlowych. Od siedmiu lat zajmuje się branżą nieruchomości, w tym tematyką inwestycji w grunty oraz obiekty budowlane. Autor licznych publikacji o kondycji polskiego rynku nieruchomości komercyjnych, a także wywiadów z kluczowymi menedżerami tego sektora.

zamknij

Cezary Szczepański

Dziennikarz i redaktor gospodarczy, My Company Polska

Marcin Kucharski

Dyrektor Departamentu Inwestycji, Rodzinne Inwestycje

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, posiada wieloletnie doświadczenie w branży inwestycyjnej, ekspert z zakresu inwestycji w nieruchomości. W firmie Rodzinne Inwestycje odpowiada za zarządzanie procesem obsługi Inwestorów oraz współprace z Partnerami.

zamknij

Marcin Kucharski

Dyrektor Departamentu Inwestycji, Rodzinne Inwestycje

Adam Mielczarek

Dziennikarz, My Company Polska

Studiował stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej. Z prasą gospodarczą związany przez dwadzieścia lat. Pracował w PARKIECIE, Manager Magazin, Dzienniku, a publikował m. in. we Wprost, Polityce, Rynku Kapitałowym. Z My Company Polska związany od początku jego istnienia.

zamknij

Adam Mielczarek

Dziennikarz, My Company Polska

Ryszard Jurkowski

Prezes Zarządu CMF Sp. z o.o.

Matematyk, 27 lat pracy naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i średnich. Na swoim koncie ma ponad 100 publikacji, ekspertyz i recenzji, opracowań naukowo-badawczych oraz 4 książki. W latach 1993-2004 zajmował się sprzedażą polis na Zycie w FMG International, gdzie pełnił funkcje dyrektora ds. sprzedaży oraz Dyrektora Generalnego. Był głównym właścicielem firmy zajmującej się organizacją szkoleń szkoleniami z własnym ośrodkiem szkoleniowym w Rzeniszowie. Od 2004 roku Prezes Zarządu CMF Sp. z o.o. – firmy zajmującej się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, ubezpieczeń na życie itp. Współwłaściciel GLS Sp. z o.o., PGF International Sp. z o.o. (firmy zajmujące się sprzedażą ubezpieczeń na życie, kredytami oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, majątkowymi). Członek Zarządu oraz współwłaściciel firmy specjalizującej się w zdrowiu i medycynie tj. Instytutu Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o.o.  Główny właściciel biura podatkowego, firmy IFS Sp. z o.o. w Częstochowie. Prezes i główny właściciel FPC International Sp. z o.o. firmy specjalizującej się w inwestycjach.

zamknij

Ryszard Jurkowski

Prezes Zarządu CMF Sp. z o.o.

Patronat Honorowy

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Partnerzy

Belvedere Restauracja
Mercedes-Benz
Kopeć & Zaborowski
Rodzinne Inwestycje
Brill AV Media
PRESTIGE BUSINESS TRAINING
Instytut Technik Finansowych i Sukcesji
Blog o skutecznym inwestowaniu
Awatar Inwestora
Detektor Inwestycyjny

Patronat Medialny

Dziennik Rzeczpospolita
MONEY.PL
Wirtualna Polska
Magazyn My Company Polska
CENATORIUM
Krakowski Rynek Nieruchomości
KRN media Sp. z o.o.

Zarezerwuj miejsce

Zgłaszam udział w Konferencji
Uniwersytet Inwestycji Ziemskich

(w skrócie UIZ)

Podaj swoje dane:
1. Zgłaszam udział w bezpłatnej części wydarzenia (część konferencyjna),

2. Zgłaszam udział w odpłatnej części wydarzenia (wieczorna kolacja), prosimy o zaznaczenie odpowiedzi. Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł netto*,

W celu dokonaniu rejestracji zbiorczej oraz otrzymania Faktury zbiorczej prosimy o kontakt mailowy na adres email: kontakt@uiz.pl, serdecznie zapraszamy do udziału.

3. Regulamin

Abyśmy mogli przesłać Państwu oferty, prosimy bardzo o udzielenie poniższych zgód. Każda ze zgód jest zgodą dobrowolną i możliwą do wycofania w każdym czasie:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Universe Properties Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowej 47A lok U1, 01-210 Warszawa.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod adresem - daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :

  • Przeprowadzenia procesu rejestracji oraz realizacji wydarzenia, którym jest UIZ art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób zgłoszonych do udziału w UIZ przez Instytucje, których są przedstawicielami,
  • Obsługi procesu ewentualnych skarg i reklamacji zgodnie z wymogami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • Archiwizowania dokumentów, w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa;
  • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Obsługi zapytań i korespondencji kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub innej formie, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Administratora działań, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  • przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda
  • przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności w zakresie rozliczeń finansowych oraz dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umowy
 5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom zaangażowanym w realizację UIZ, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np.: firmom dostarczającym usługi informatyczne, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, agencjom marketingowym,
  • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 11. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
Rozwiń

Lub skontaktuj się z przedstawicielami:

krzysztof kuberski

mob. +48 882 093 350
tel. +48 22 258 11 08

E-mail rejestracji

kontakt@uiz.pl

Jakub Węglarski

mob. +48 882 092 142
tel. +48 22 258 11 08