inwestuj z zyskiem - grunt to ziemia

Grunty – najlepsza inwestycja w opinii Polaków

Nieruchomości gruntowe to według Polaków najbezpieczniejszy sposób lokowania kapitału, tak wynika z badań zrealizowanych na początku roku przez Rodzinnie Inwestycje i Instytut Badawczy Kantar. Przeprowadzone na grupie 1000 Polaków powyżej 25. roku życia badanie wykazało, że jako najlepszą
i najbezpieczniejszą formę lokowania kapitału Polacy uważają inwestycje w grunty. Jednak analizując wyniki przeprowadzonych badań, dostrzec można pewną zaskakującą rozbieżność.

Zwycięzca jest jeden

Grunty są, według ankietowanych, najkorzystniejszym i najbezpieczniejszym sposobem lokowania kapitału, zarówno w czasach gospodarczej niepewności, z którą obecnie się zmagamy, jak i podczas względnej „ekonomicznej stabilizacji”. W pierwszym przypadku, ankietowani poproszeni o wybranie maksymalnie trzech odpowiedzi, najczęściej (59%) wymieniali właśnie nieruchomości gruntowe. 52% ankietowanych wskazało mieszkania, domy i lokale usługowe, czyli nieruchomości użytkowe. W złoto i inne kruszce zainwestowałoby 37% ankietowanych, a 16% w inne wartościowe przedmioty. Pozostałe opcje wybrało mniej niż 10 % respondentów.

Ziemia od wielu lat stanowi wyjątkowe dobro, które przechodząc z pokolenia na pokolenie, staje się fundamentem bezpieczeństwa finansowego rodziny mówi Maciej Kawecki, Ekspert w Rodzinne Inwestycje. Jej podaż, w przeciwieństwie do innych nieruchomości, na przykład mieszkań, jest stała,
a popyt na grunty rośnie i będzie rósł. Jeśli szukamy pewnych aktywów, to ziemia staje się inwestycją pierwszego wyboru
, dodaje.

Pytanie: Jaka inwestycja Twoim zdaniem, biorąc pod uwagę zysk i bezpieczeństwo,
jest najlepszą, niezależnie od sytuacji gospodarczej?
(Respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi).

Trzech na czterech respondentów (75%) jest zdania, że inwestowanie w ziemię jest bezpieczną metodą lokowania pieniędzy. Dla 14% badanych jest to zdecydowanie bezpieczne, natomiast 61% Polaków raczej skłania się ku tej opinii. Niemal co piąty badany (19%) nie posiada sprecyzowanego zdania, natomiast dla 6% jest to ryzykowna forma inwestycji.

Pytanie: Czy Twoim zdaniem inwestowanie w działki/ziemię w porównaniu z innymi produktami inwestycyjnymi jest raczej bezpieczne czy raczej ryzykowne?

Dwóch na trzech Polaków oszczędza

Podczas badania prawie dwie trzecie ankietowanych (64%) zadeklarowało posiadanie szeroko rozumianych oszczędności, 30% badanych udzieliło odpowiedz negatywnej, a 6% odmówiło odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jak widać badanie ujawniło dużą rozbieżność pomiędzy tym,
które produkty inwestycyjne Polacy wskazują jako najkorzystniejsze, a ich faktycznymi zachowaniami.

Pytanie: Czy masz oszczędności?
(Proszę uwzględnić pieniądze, ale także wszystkie przedmioty, czy nieruchomości, które traktujesz jako lokatę kapitału).

Mimo deklaracji ankietowanych w praktyce wciąż najpopularniejszym wśród naszych rodaków sposobem przechowywania środków są produkty bankowe – 44 % trzyma pieniądze
na lokatach, 38 % – na zwykłych rachunkach w banku. Posiadanie nieruchomości gruntowych zadeklarował zaledwie co piąty badany (22%) i znalazły się one na czwartym miejscu,
za nieruchomościami użytkowymi (27%).

Dlaczego tak się dzieje? Jako jeden z powodów takiego zachowania Maciej Kawecki wskazuje przede wszystkim błędne postrzeganie przez Polaków takiej formy lokowania kapitału: Wciąż, jako społeczeństwo, nie rozważamy zakupu gruntu jako inwestycji samej w sobie, ale inwestycję pod coś.
To błąd – co ważne – popełniany nie tylko przez Inwestorów, ale również ekspertów rynku inwestycyjnego. Zapominamy o tym, że zakupiona kilka lat temu ziemia jest dzisiaj zdecydowanie więcej warta I ten wzrost jest zazwyczaj wyższy od większości poczynionych w tym samym czasie inwestycji kapitałowych.

O wyborze formy oszczędzania oraz inwestowania decyduje szereg czynników: bezpieczeństwo, płynność, zysk, dostępność, świadomość czy wiedza. Często rezygnujemy z najkorzystniejszych rozwiązań na rzecz tych, które znamy. Parafrazując cytat z kultowego filmu „Rejs” Marka Piwowskiego, „najbardziej lubię te formy oszczędzania, które już znam”. Jednak preferowane przez Polaków bezpieczne i „spokojne” produkty finansowe nie są najlepszym rozwiązaniem dla naszego portfela, czego jesteśmy świadomi, wciąż jednak bronimy się przed wypróbowaniem korzystniejszych opcji.

*Badanie Instytutu Badawczego KANTAR dla firmy Universe Properties Group Sp. z o.o. przeprowadzone w styczniu 2021 roku metodą wywiadu internetowego (CAWI) na grupie 1000 osób powyżej 25. roku życia.