Informacje o wydarzeniu

Inwestuj z zyskiem - grunt to ziemia

Uniwersytet Inwestycji Ziemskich” to branżowa konferencja traktująca o najważniejszych zagadnieniach dotyczących sektora inwestycji w grunty. Wydarzenie jest dedykowane inwestorom, praktykom i ekspertom branży inwestycyjnej; przedsiębiorcom, konsultantom inwestycyjnym oraz przedstawicielom sektora bankowego i prawniczego. Uniwersytet Inwestycji Ziemskich (UIZ) to unikalna inicjatywa, mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w ziemię. Jest to druga edycja wydarzenia, podsumowująca najważniejsze trendy rynkowe.

Uniwersytet Inwestycji Ziemskich to również usługi wspierające rozwój biznesu, praktyczne modele współpracy, najlepsze praktyki w obrocie ziemią. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość skorzystania z know-how wiodących praktyków biznesu, firm doradczych oraz ekspertów, jak również zapoznania się z najlepszymi propozycjami inwestycyjnymi w Polsce.

 • Szerzenie wiedzy z naciskiem na bezpieczeństwo i zyskowność inwestycji w ziemię w porównaniu do innych produktów
 • Uświadamianie społeczeństwu ponadczasowej wartości inwestycji w grunty
 • Stworzenie sfery do merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów
 • Upowszechnianie innowacyjnych metod i propagowanie najnowszych trendów inwestycyjnych
 • Podsumowanie mijającego roku oraz wykazanie nadchodzących możliwości i perspektyw sektora inwestycji
 • Budowanie świadomości inwestycyjnej społeczeństwa oraz korzyści z niej wynikających

Zapoznasz się z:

 • podsumowaniami i perspektywami makroekonomicznymi
 • bezpieczeństwem i zyskownością poszczególnych produktów inwestycyjnych
 • trendami na rynku nieruchomości gruntowych

Dowiesz się jak:

 • zdobyć praktyczną wiedzę inwestycyjną
 • wygląda know-how wiodących praktyków biznesu
 • skutecznie optymalizować procesy inwestycyjne
 • minimalizować koszty inwestycji i maksymalizować zyski
 • wyglądają najbliższe perspektywy inwestycyjne

Forteca- Kręgliccy
Zakroczymska 12, 00-225 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Wydarzenie podsumujemy po 20.04.2023

Główne zagadnienia

łamiemy dogmaty i poszerzamy horyzonty inwestycyjne

praktyczna wiedza Inwestycje

Zdobądź praktyczną wiedzę inwestycyjną i skorzystaj z know-how wiodących praktyków biznesu,

aktualny rynek oferty finansowania

Zapoznaj się z najlepszymi ofertami finansowania inwestycji na rynku

Optymalizacja inwestycje

Dowiedz się jak skutecznie optymalizować procesy inwestycyjne

Maksymalizacja zysków inwestycje

Dowiedz się jak minimalizować koszty inwestycji oraz maksymalizować zyski

Niski Wkład finansowy musisz to wiedzieć

Myślisz, że inwestycja w grunty wymaga wysokiego wkładu finansowego? Przyjdź I dowiedz się co zrobić, by tak nie było

programy rozwoju sprawdź możliwości

Zapoznaj się z inwestycyjnymi programami rozwoju

Agenda

Uniwersytet Inwestycji Ziemskich 20 kwietnia 2023 r.
Wstęp do konferencji
Rejestracja Gości [11:00]

 

 

Przywitanie Gości i rozpoczęcie wydarzenia [11:30 - 11.35]  [ Ernest Bodziuch >> ] 

 

 

Mazury Cud Natury [11:35 – 11:45]  [ Gustaw Marek Brzezin >> ] 

•  Potencjał inwestycyjny rejonu Warmii i Mazur.

 

 

 

 

[11:45 - 12.25]
Podsumowanie makroekonomiczne lat 2020 – 2022 [11:45 - 12.15]  [ Witold M.Orłowski >> ] 

 

 

SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI [12:15 - 12:25]
[12:25 - 13:40]
[12:25 - 12:35] Czy jest tak jak myślimy? – przewidywania i trendy na rynku nieruchomości.  [ Hanna Milczarek >> ] 
[12:35 - 12:45] 20 czy 10km/h – tak czy inaczej cały czas do przodu! Gdzie w świecie inwestycji szukać stóp zwrotu wyższych niż inflacja?  [ Michał Czynszak >> ] 
[12:45 - 12:55] Gdzie jest haczyk? – nietypowe sposoby opodatkowania przedsięwzięć inwestycyjnych.  [ Marcin Borkowski >> ] 
[12:55 - 13:05] Rok byka czy niedźwiedzia - Perspektywy rynku inwestycyjnego oczami finansisty  [ Grzegorz Kaliszuk >> ] 
[13:05 - 13:15] Proces budowania majątku inwestycyjnego  [ Tomasz Pustówka >> ] 

 

 

[13:25 - 13:40] PANEL DYSKUSYJNY  [ Ernest Bodziuch >> ]   [ Hanna Milczarek >> ]   [ Marcin Borkowski >> ]   [ Grzegorz Kaliszuk >> ]   [ Tomasz Pustówka >> ] 
[13:40 - 14:30]
[14:40 - 15:40]
[14:40 - 14:50] 0 a może 100% – miejsce gruntu w zbilansowanym portfelu inwestycyjnym  [ Marek Rybiec >> ] 
[14:50 - 15:00] Nie wszystko złoto co się świeci – czy inwestycja w złoto zawsze się opłaca?  [ Rafał Bacławski >> ] 
[15:00 - 15:10] Inwestowanie z dreszczykiem emocji – jak kalkulować ryzyko.  [ Michał Stanek >> ] 
[15:10 - 15:20] Czy polski inwestor inwestuje alternatywnie? – dywersyfikacja portfeli o fundusze logistyczno – magazynowe.  [ Tomasz Mrysz >> ] 
[15:20 - 15:30] Czy ceny gruntów zawsze rosną? – perspektywy inwestycyjne na podstawie danych rynkowych  [ Jakub Węglarski >> ] 

 

 

[15:30 - 15:45] PANEL DYSKUSYJNY  [ Ernest Bodziuch >> ]   [ Marek Rybiec >> ]   [ Rafał Bacławski >> ]   [ Michał Stanek >> ]   [ Tomasz Mrysz >> ]   [ Jakub Węglarski >> ] 
[15:45 - 16:00]
[16:00 - 17:15]
[16:00 - 16:10] Grunt to satysfakcja - jak wybrać odpowiednią działkę inwestycyjną?  [ Dariusz Seges >> ] 
[16:10 - 16.20] Na co zwracać uwagę - pułapki przy nabywaniu nieruchomości i prowadzeniu procesu inwestycyjnego.  [ Łukasz Dąbrowski >> ] 
[16:20 - 16:30] Jak uniknąć niepotrzebnego ryzyka? – zalety inwestowania z doświadczonym Partnerem  [ Filip Zaliszewski >> ] 
[16:30 - 16:40]  [ Karolina Furmańska >> ] 
[16:40 - 16:50] Ile procent serca w rozumie? - pozafinansowe aspekty inwestowania w nieruchomości.  [ Maria Semczyszyn >> ] 

 

 

[17:00 - 17:15] PANEL DYSKUSYJNY  [ Ernest Bodziuch >> ]   [ Dariusz Seges >> ]   [ Łukasz Dąbrowski >> ]   [ Filip Zaliszewski >> ]   [ Anna Górska-Kwiatkowska >> ]   [ Maria Semczyszyn >> ] 
[17.20 - 18:00]
[17:20 - 17:50] Perspektywy rynku inwestycyjnego w Polsce i na świecie  [ Marek Belka 2023 >> ] 

 

 

[17:50 - 18:00] SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI  [ Ernest Bodziuch >> ]   [ Marek Belka 2023 >> ] 
[18:00 - 21:00]
[18:00 - 20:00] Wieczorna kolacja.
[19:00 - 19:30] Degustacja kawy
[19:30 - 20:30] Występ artystyczny
[20:30 - 24:00] Degustacja oraz networking przy stołach

inwestuj z zyskiem, grunt to ziemia

prelegenci

Wybitni specjaliści i eksperci, aktywnie wspierają inwestorów.

Prof. dr hab. Marek Belka

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych

Urodził się 9 stycznia 1952 r. w Łodzi.

 

Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. – habilitację. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 oraz 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i  Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. – w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej.

 

W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.

 

Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera.

 

W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.

 

Profesor Belka pełnił również wiele funkcji w międzynarodowych instytucjach. W latach 2003-2004 był szefem Koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką. Od 2006 do 2008 roku pracował jako Sekretarz Wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. był dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

 

10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP, a kadencję zakończył 21 czerwca 2016 r.

 

W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W latach 2012-2016 był Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. do czerwca 2016 r. – członkiem Central Bank Governance Group działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

 

Profesor Belka został zaprzysiężony jako nowy poseł Parlamentu Europejskiego 2 lipca 2019 r. (kadencja 2019-2024). Jest członkiem parlamentarnej Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych, zastępcą członka w parlamentarnej Komisji Handlu Międzynarodowego, członkiem Delegacji ds. relacji z USA  i zastępcą członka w Delegacji ds. relacji z krajami Ameryki Środkowej.

W 2020 roku został powołany do składu Podkomisji ds. podatkowych.

zamknij

Prof. dr hab. Marek Belka

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

zamknij

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

prof. Witold M.Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych

Profesor nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska.  W przeszłości szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady Gospodarczej Rządu, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej.  Wykładał na licznych uczelniach w Polsce i za granicą.  Autor 15 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.

 

Ostatnio opublikował podręcznik ekonomii dla nastolatków: „Ekonomia dla ciekawych czyli co zeznał porwany profesor” i uruchomił wraz z partnerami ogólnopolski projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i średnich www.porwaniprzezekonomie.pl.

zamknij

prof. Witold M.Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych

Hanna Milczarek

KPMG Advisory

KPMG Advisory

zamknij

Hanna Milczarek

KPMG Advisory

Michał Czynszak

CEO Muscari Capital sp. z o.o.

Pomysłodawca stworzenia Muscari Capital, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą zdobytym w największych instytucjach finansowych w Polsce.

Na rynku finansowym od 2003 roku, gdzie miał przyjemność zdobywać wiedzę w największych grupach bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Od 2014 związany z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. W latach 2014-2016 związany z TFI PZU jako Dyrektor Zarządzający Sprzedażą Produktów Inwestycyjnych, następnie w latach 2017-2018 jak Dyrektor Operacyjny w MCI Capital TFI. Od 2018 roku pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu Ipopema TFI – największym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych w Polsce –  odpowiadał za kompleksowe tworzenie oferty produktów inwestycyjnych. W ostatnich latach brał udział w wielu panelach dyskusyjnych najważniejszych kongresów poświęconych sytuacji na rynkach finansowych.

Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie na kierunku „Ekonomia” ze specjalizacją „Inżynieria Finansowa i Inwestycje Kapitałowe” oraz „Handel Zagraniczny”.

Uczestnik prestiżowych programów i szkoleń m.in. CFA oraz Doradca Inwestycyjny.

Prywatnie miłośnik samochodów, żeglarstwa i golfa.

zamknij

Michał Czynszak

CEO Muscari Capital sp. z o.o.

Karolina Furmańska

Associate, Residential Expert

Karolina Furmańska posiada 13-letnie doświadczenie w transakcjach, doradztwie i badaniach rynku nieruchomości. Koncentruje się na rynku mieszkaniowym oraz inwestycjach alternatywnych (mieszkania na wynajem, studenckie i coliving).

Przed dołączeniem do Cushman & Wakefield Karolina była członkiem zespołu Residential Investment w JLL, który zajmował się doradztwem transakcyjnym obejmującym nieruchomości mieszkaniowe na wynajem, domy studenckie, coliving i inne aktywa generujące dochód w sektorze mieszkaniowym.

Od lipca 2012 r. do grudnia 2018 r. pracowała w REAS, firmie doradczej specjalizującej się w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, zajmując się zadaniami związanymi z doradztwem w zakresie projektów deweloperskich oraz zagadnieniami związanymi z tzw. ustawą deweloperską.

zamknij

Karolina Furmańska

Associate, Residential Expert

Dariusz Seges

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Rodzinne Inwestycje

Manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży inwestycji w nieruchomości. Z wykształcenia magister politologii oraz ekonomista. Praktyk biznesu, stworzył i nadzorował szereg programów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych jak i biznesowych, odpowiedzialny za Departament Inwestycji i Rozwój w Universe Properties Group.

zamknij

Dariusz Seges

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Rodzinne Inwestycje

Tomasz Pustówka

Prezes i współwłaściciel Investment Partners S.A.

Z rynkiem finansowym związany od poczatku swojej aktywności zawodowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości oraz na rynku planownia finansowego.  Studiował stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej.

zamknij

Tomasz Pustówka

Prezes i współwłaściciel Investment Partners S.A.

Marcin Borkowski

Borkowski & Wspólnicy

Od 2012 r. doradzam przedsiębiorcom i niezmiennie tym, co lubię robić najbardziej jest układanie działalności moich Klientów od podstaw, albo ich reorganizacja. To najciekawsze projekty, które wymagają zrozumienia, na czym polega biznes Klienta, po to by następnie, wykorzystując doświadczenie oraz znajomość prawa i podatków, zbudować coś trwałego, co posłuży przez lata. Założonych, przekształconych czy podzielonych spółek mamy w kancelarii dziesiątki, ale każda była inna i wymagała indywidualnego podejścia. Wielu Klientów ceni to sobie, powierzając nam również bieżącą obsługę swoich firm.

Na co dzień, poza zarządzaniem Kancelarią i bieżącym doradztwem w tych wszystkich sprawach, które odpowiedzi wymagają „na wczoraj”, zajmuję się również reprezentacją Klientów przed sądami, przede wszystkim gospodarczymi i administracyjnymi. Reprezentowałem z powodzeniem podatników w dziesiątkach spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w całej Polsce i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2017 r. współpracuję z Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucją Gospodarki Budżetowej w Krakowie, gdzie zajmuję się prawnymi aspektami zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych na rzecz sądów powszechnych i powszechnych jednostek prokuratury, w szczególności przygotowaniem wzorca umowy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, reprezentacją Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również przed sądami powszechnymi.

W przeszłości prowadziłem zajęcia z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego dla studentów prawa i administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również z zakresu egzekucji administracyjnej, na studiach podyplomowych. Od 2017 r. prowadzę regularnie szkolenia z postępowania administracyjnego dla pracowników organów administracji publicznej.

W wolnym czasie najchętniej podróżuję, a na co dzień odpoczywam pływając, choć często basen to również źródło najlepszych pomysłów i rozwiązań najtrudniejszych spraw.

zamknij

Marcin Borkowski

Borkowski & Wspólnicy

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.

Praktyk rynku finansowego z prawie 17 letnim doświadczeniem w zarządzaniu produktem, projektami wdrożeniowymi oraz siecią sprzedaży. Swoje doświadczenie budował i wzbogacał w branży funduszy inwestycyjnych oraz branży ubezpieczeniowej między innymi w takich firmach jak PZU, Nordea, Allianz oraz Phinance. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów produktowych oraz procesowych. Aktywny publicysta i komentator rynku finansowego. Autor prawie 200 artykułów poświęconych rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz rozwoju branży ubezpieczeń na życie. Od prawie trzech lat w Phinance S.A. jako osoba odpowiedzialna za kreację oferty produktów ubezpieczeniowych i zarządzanie sprzedażą tych produktów.

 

 

– link do profilu LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/grzegorz-kaliszuk-a31063145/

– link do profilu Phinance:  https://www.linkedin.com/company/phinance-s-a-/mycompany/?viewAsMember=true

zamknij

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.

Rafał Bacławski

IDF

IDF

zamknij

Rafał Bacławski

IDF

Michał Stanek

Prezes Q Value S.A.

Prezes QValue S.A. – największego niezależnego kapitałowo podmiotu działającego na rynku pośrednictwa finansowego oraz wiceprezes Crowdway. Od 1999 roku związany z polskim rynkiem inwestycyjnym. Karierę rozpoczynał w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz departamentach Private Banking i Wealth Management globalnych banków komercyjnych. Podróżnik, pasjonat fotografii, trener, wykładowca, autor wielu publikacji w prasie branżowej. 

zamknij

Michał Stanek

Prezes Q Value S.A.

Filip Zaliszewski

Owner

Jestem agentem nieruchomości. Specjalizuję się o obsłudze klienta PREMIUM. Zajmuję się głównie sprzedażą apartamentów inwestycyjnych w top lokalizacjach w Polsce. Pomagam z sukcesem przeprowadzić transakcję kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpracuję z biurem nieruchomości Home sp. z o. o. Jestem absolwentem studiów MBA. Od lat zdobywam doświadczenie na rynku finansowym

zamknij

Filip Zaliszewski

Owner

Ernest Bodziuch

Szczerze o pieniądzach (Polsat News, Interia)

Ernest Bodziuch – dziennikarz radiowy i telewizyjny z ponad dwudziestoletnim stażem. Od piętnastu lat związany z telewizją Polsat. Gospodarz programów informacyjnych i publicystycznych. Autor felietonów i artykułów o gospodarce i finansach osobistych m.in. dla Rzeczpospolitej. Prowadzący debaty i konferencje gospodarcze. Trener wystąpień publicznych i medialnych. Od wielu lat także wykładowca Uniwersytetu SWPS. Twórca, producent i gospodarz programu ekonomicznego „Szczerze o pieniądzach”.

zamknij

Ernest Bodziuch

Szczerze o pieniądzach (Polsat News, Interia)

Jakub Węglarski

Dyrektor Marketingu - Rodzinne Inwestycje

Jakub Węglarski

zamknij

Jakub Węglarski

Dyrektor Marketingu - Rodzinne Inwestycje

Maria Semczyszyn

M Entertainment Sp. z o.o.

Producentka i autorka programów telewizyjnych, prowadząca w TVN7, HGTV, CANAL+, prekursorka home stagingu w Polsce.

Prowadzi zawodowe kursy z zakresu home stagingu oraz trenuje i wspiera osoby chcące zbudować prywatny biznes w oparciu o nieruchomości. Autorka unikatowego szkolenia „Prywatne Projekty Deweloperskie – nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe” w Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadząca telewizyjne programy poradnikowe: „Home Staging – mieszkania do sprzedania”, „Wakacyjne Domy – z Marią Semczyszyn”, “Lifting Wnętrz – z Marią Semczyszyn” oraz „Akcja Aranżacja”. Serie programów stanowiące swoiste kompendium Home Stagingu są dostępne na platformie Player.

zamknij

Maria Semczyszyn

M Entertainment Sp. z o.o.

Łukasz Dąbrowski

Dąbrowski i Partnerzy

Dąbrowski i Partnerzy

zamknij

Łukasz Dąbrowski

Dąbrowski i Partnerzy

Marek Rybiec

iWealth Management

Pomysłodawca stworzenia iWealth, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy.

Na rynku kapitałowym pracuje od 1996 r. Powołany na stanowisko prezesa zarządu iWealth w grudniu 2017 r. Wcześniej był członkiem zarządu w BRE Wealth Management, wiceprezesem Domu Inwestycyjnego Xelion oraz prezesem Skarbiec TFI. W 2013 r. jako prezes Skarbiec Holding wprowadził spółkę na GPW. Członek Rady Fundacji EFPA Polska – Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego i jednocześnie Europejski Doradca EFPA ESG (nr EFPA ESG/31/2022/PL). Posiada tytuł Executive MBA.

Powołał do życia Fundusz Podwójne Wyzwanie, którego misją jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych – aktualnie jest to pomoc dla Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie. Pasjonat biegania długodystansowego – ukończył 4Deserts – serię ultramaratonów organizowanych na całym świecie.

zamknij

Marek Rybiec

iWealth Management

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu IPOPEMA TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku: Zarządzanie i Marketing. Certyfikowany Doradca Finansowy EFA.

 

Karierę zawodową rozpoczął w PKO Banku Polskim, gdzie kierował zespołem bankowości prywatnej, a następnie w PKO TFI S.A. zajmował stanowisko Dyrektora Regionalnego ds. Funduszy PKO/Credit Suisse w PKO TFI SA. W latach 2010-2018 związany z bankowością prywatną Raiffeisen Bank Polska, przechodząc poszczególne szczeble kariery: zaczynając jako Private Bankier, kończąc na stanowisku Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej i Domu Maklerskiego. Od czerwca 2020 r. związany z IPOPEMA TFI S.A. jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz Prokurent. W skład Zarządu IPOPEMA TFI powołany w 2021 r.

zamknij

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu IPOPEMA TFI

Patronat Honorowy

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Partner techniczny

Brill AV Media

Patronat Medialny

Blog o skutecznym inwestowaniu
Szanowni Państwo,
zapraszamy do potwierdzenia swojego udziału w konferencji Uniwersytet Inwestycji Ziemskich 2023.

  1. Podaj swoje dane:

  2. Posiadam kod rabatowy

  3. Regulamin

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuję Politykę prywatności

  Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Universe Properties Group sp. z o.o. ul. Kolejowa 47A lok. U1, 01-210 Warszawa, Polska KRS 0000315524, NIP PL9511840415 z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach statystycznych, marketingu bezpośredniego, informacji o prowadzonej działalności, obejmujących udostępnianie informacji telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail. Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym pod adresem https://rodzinneinwestycje.pl/polityka-cookiesrodo

  Skontaktuj się z przedstawicielami:

  Paweł Radaj

  mob. +48 882 093 350
  tel. +48 22 258 11 08

  E-mail rejestracji

  kontakt@uiz.pl

  Jakub Węglarski

  mob. +48 882 092 142
  tel. +48 22 258 11 08