inwestuj z zyskiem - grunt to ziemia

Inwestowanie w ziemię – sposób na bezpieczną i zyskowna lokatę kapitału

Inwestowanie w ziemię – sposób na bezpieczną i zyskowna lokatę kapitału

Lokowanie oszczędności w grunty wyróżnia się spośród innych metod inwestycyjnych stabilnością oraz wysokimi stopami zwrotu. Z danych statystycznych wynika, że ceny nieruchomości rolnych w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 45%, a na przestrzeni 12 lat – aż o 617%. W odróżnieniu od lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych, papierów wartościowych czy też złota taki sposób ulokowania kapitału nie jest narażony na wahania rynku czy inflację.

            Zakup ziemi: stabilna lokata długoterminowa

Lokowanie środków pieniężnych w nieruchomości gruntowe dla osiągnięcia zysku wymaga czasu. Oferta firmy Rodzinne Inwestycje obejmuje programy inwestycyjne na okres od 3 do 6 lat, choć oczywiście klient może wcześniej rozwiązać umowę. Przez ten czas świadczona jest opieka pielęgnacyjna, co oznacza, że inwestor nie musi osobiście angażować się w działania służące utrzymaniu ziemi, dzięki czemu zyskuje wolny czas i spokój. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z zakupionego gruntu w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (np. urządzanie grilla podczas weekendów czy wakacji na działce). Tego waloru nie ma trzymanie pieniędzy na koncie czy też zainwestowanie ich np. na giełdzie.

Zakup gruntu w celach inwestycyjnych odznacza się stabilnością i bezpieczeństwem. Nawet kryzys finansowy z lat 2008-2009 nie wpłynął na spadek cen ziemi – podobnie jest z inflacją. Gwarancją posiadania tytułu prawnego do nabytych gruntów jest sporządzenie aktu notarialnego. Ułatwia to uzyskanie kredytu z banku na zakup nieruchomości do 100% wartości ziemi. Zapewnia to bezpieczeństwo finansowe dla klienta i jego rodziny.

W porównaniu z innymi rodzajami inwestycji, zakup ziemi cechuje się znacznie wyższymi stopami zwrotu, co przedstawia poniższa tabela.
Stopy zwroty kapitału wybranych grup aktywów w latach lat 2004-2013

Wyszczególnienie Wartość 2004 Wartość 2013 Wzrost w %
Mieszkanie M2 3000 5700 90
Rynek akcji (WIG bez dywidend) 2200 5300 140
Uncja złota 1000 4000 300
Grunty rolne (ANR) 4082 24166 492

Źródło: KalendarzRolników.pl

            Rosnący popyt i stała podaż: recepta na ciągły wzrost wartości ziemi

Choć wydaj się to banalne, to należy zauważyć, że w przeciwieństwie do innych dóbr, jakie można nabyć (dzieła sztuki, akcje, waluty itp.), ilość ziemi jest ograniczona. Rosnąca liczba ludności przy stałych zasobach sprawia, że ceny gruntu od lat systematycznie wzrastają, niezależnie od kryzysu finansowego. Obecnie trudno uwierzyć, że w 1992 r. państwowe grunty rolne można było kupić przeciętnie 500 zł za 1 ha, ale od tego czasu znacznie one zdrożały. W 2003 r. kosztowały średnio 3,7 zł/ha, a w 2013 r. – ok. 22 000 zł/ha. Ceny wzrosły z powodu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dopłat bezpośrednich do ziemi rolnej w ramach programów wspólnotowych.

Wartość polskiej ziemi na tle innych państw

W porównaniu z krajami Europy Zachodniej nasze grunty mają zdecydowanie niższą wartość – np. w Holandii koszt nabycia 1 ha gruntu rolnego to ponad 50 000 €, a w Belgii – 30 000 €. W Niemczech trzeba zapłacić za ziemię przeciętnie 2 razy więcej niż na terenie RP. W odniesieniu do nieruchomości gruntowych z dostępem do linii brzegowej jeziora dysproporcja cenowa jest jeszcze większa – w Polsce są one 10 razy tańsze niż w Niemczech. Należy jednak dodać, że na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej (jak Litwa, Słowacja, Czechy) ceny ziemi nie są w naszym kraju niskie.

Nic więc dziwnego, że mazurskie ziemie są atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów – wg danych MSW w 2013 r. zagraniczne spółki, których udziałowcami są cudzoziemcy nabyły 3828 ha gruntów w tym regionie. Dla porównania na Mazowszu były to jedynie 16 ha, a w woj. dolnośląskim – 322 ha.

Dlaczego opłaca się kupić ziemię w województwie warmińsko-mazurskim?

Po pierwsze z uwagi na cenę, która nie odbiega znacząco od średniej krajowej wynoszącej wg danych GUS z października 2018 r. 44 252 zł za 1 ha. Za grunty rolne w tym regionie płaci się średnio 43 174 zł za 1 ha, a więc nie trzeba przepłacać (dla porównania w woj. wielkopolskim koszt nabycia 1 ha ziemi rolnej to aż  59 949 zł, w kujawsko-pomorskim – 56 620 zł). Potencjał tego regionu bazuje na unikalnym krajobrazie i ukształtowaniu terenu (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich), co wiąże się z dużą ilością inwestycji. Ich wartość w ramach Kontraktu Terytorialnego do 2022 r. szacowana jest na 13,6 mld zł. Dochodzą do tego także dotacje unijne, które w latach 2014-2020 wyniosą 1,72 mld €.

Co to oznacza dla inwestorów? Duże stopy zwrotu. Już po 3, 5 roku można zainkasować 85% zysku brutto (za działkę z dostępem do wspólnej plaży). Tak wysokie profity są jednak możliwe jedynie za pośrednictwem profesjonalistów. Rodzinne Inwestycje oferują klientom nie tylko nabycie gruntów na Mazurach w atrakcyjnych cenach, ale także uczestnictwo w specjalnych programach inwestycyjnych, które umożliwiają wzrost wartości ziemi.

Wzrost średnich cen 1 ha gruntu w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2004 – 2016 r

.

Źródło: Rodzinne Inwestycje

Czym jest wartość dodana inwestycji zakupionego gruntu?

Jak wspomniano wyżej, wartość rynkowa gruntów z czasem rośnie, ale można także zwiększyć zyski poprzez dodatkowe działania. Rodzinne inwestycje oferują klientom udział w Programie Wzrostu Wartości (RPWW) oraz Rodzinnym Programie Inwestycyjnym (RPI), mających na celu stworzenie dodatkowych zabudowań i infrastruktury zwiększających cenę gruntu przy sprzedaży. Doprowadzane są media (kanalizacja, wodociągi, przyłącze elektryczne), budowane są ogrodzenia i stróżówki, a na osiedlach mieszkalnych powstają place zabaw, boiska oraz latarnie. Atrakcyjność turystyczną ziemi znacznie zwiększa wytyczenie dodatkowych dróg, a w przypadku działek usytuowanych nad linią brzegową jezior – wybudowanie pomostów do cumowania.

Wszystkie te działania podejmowane są etapowo na podstawie określonego planu mającego zapewnić klientowi ponadprzeciętne zyski przy zbyciu nieruchomości gruntowej.

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do potwierdzenia swojego udziału w konferencji Uniwersytet Inwestycji Ziemskich 2023.

  1. Podaj swoje dane:

  2. Posiadam kod rabatowy

  3. Regulamin

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuję Politykę prywatności

  Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Universe Properties Group sp. z o.o. ul. Kolejowa 47A lok. U1, 01-210 Warszawa, Polska KRS 0000315524, NIP PL9511840415 z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach statystycznych, marketingu bezpośredniego, informacji o prowadzonej działalności, obejmujących udostępnianie informacji telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail. Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym pod adresem https://rodzinneinwestycje.pl/polityka-cookiesrodo

  Skontaktuj się z przedstawicielami:

  Paweł Radaj

  mob. +48 882 093 350
  tel. +48 22 258 11 08

  E-mail rejestracji

  kontakt@uiz.pl

  Jakub Węglarski

  mob. +48 882 092 142
  tel. +48 22 258 11 08