inwestuj z zyskiem - grunt to ziemia

Czy ludzie nie traktują ziemi jako inwestycji?

Ludzie nie traktują ziemi jako inwestycji, czyli czy i ile można zarobić na kupnie i sprzedaży ziemi

Aktualnie, mając ogromny wybór wśród modeli inwestycyjnych przyjęło się, że inwestycją z pewnością jest kupno metali szlachetnych, obligacji, akcji, czy też mieszkań lub lokali użytkowych, natomiast już niekoniecznie nabycie ziemi. Poniżej odpowiedź na pytanie, dlaczego takie myślenie jest błędne.

Niejednokrotnie, słysząc hasło inwestycja w ziemię mamy na myśli zakup gruntu do celów użytkowych, bądź też budowlano-mieszkalnych. Zdecydowanie rzadziej, jeśli w ogóle, społeczeństwo dostrzega w inwestycji w ziemię wymiar zarobkowy. Dlatego w tym miejscu należy podkreślić, że inwestycja w ziemię powinna być traktowana w różnorodny sposób zgodnie z decyzją, jakiej dokonamy jeszcze przed jej zakupem. Mianowicie, czy decydujemy się na zakup gruntu dla budowy i celów mieszkalnych, czy może jest to inwestycja dla zysku? A może chcemy połączyć obydwa warianty, tzn. najpierw kupić ziemię, aby wybudować dom, w którym zamieszkamy, a następnie za kilka lat dokonać jego sprzedaży ze sporym zyskiem? Niezależnie od naszego wyboru każda z powyższych opcji jest dobra i co istotne, w każdej zachodzi proces inwestycyjny. Dlatego najważniejszym jest, aby dostrzec w nich kapitał i możliwość dużego zarobku.

Rentowność i bezpieczeństwo

Inwestycja w ziemię, o ile jest prowadzona w przemyślany i świadomy sposób, zalicza się do bardzo rentownych oraz bezpiecznych modeli inwestycyjnych. Jak wynika z danych GUS, wzrost przeciętnej wartości hektara w Polsce na przestrzeni lat 2004-2016 to 476%. Z kolei, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w podobnym okresie, tj. w latach 2004-2018 przyrost wyniósł aż 713%. Dla porównania, zarówno inwestycja w lokaty, jak również obligacje nie pozwoliłaby na uzyskanie nawet połowy powyższego wyniku. Natomiast inwestycja w złoto w analogicznym okresie dałaby jedynie 250% zysku. Co więcej, przy rosnącym popycie i ograniczonej podaży, gdyż na świecie istnieją limitowane zasoby ziemi, ceny gruntów nadal będą stopniowo rosnąć. Z kolei, bezpieczeństwo transakcji gwarantuje fakt, iż ziemia jest zabezpieczona prawem własności, potwierdzonym przez akt notarialny. Dodatkowo dostrzeżono, że to właśnie inwestycja w grunty jest najlepszą metodą zabezpieczenia pieniędzy, chroniącą je przed inflacją, z uwagi na odporność na wahania cenowe i nagłe zmiany koniunkturalne. Warto jednak mieć na względzie, że grunt gruntowi nierówny, dlatego przed zakupem ziemi trzeba dokładnie ocenić jego potencjał inwestycyjny.

Grunty rolne a grunty użytkowe

Przy inwestycji w ziemię możliwość pomnożenia kapitału dzieli się na dwa podstawowe kierunki, a mianowicie zakup ziemi rolnej i zakup działki budowlanej. W kwestii gruntów rolnych, ustawa wprowadzona w 2016 r., według której nabyć grunty mogą wyłącznie rolnicy indywidualni, a każdy inny zakup musi być poprzedzony zgodą wydaną przez Agencję Nieruchomości Rolnych, co prawda ograniczyła dostępność ziemi, przyczyniając się do spadku liczby transakcji. Jednak, wbrew wcześniejszym obawom nie miało to przełożenia na ceny gruntu. Z kolei, obrót działkami użytkowymi podlega całkowicie innym przepisom, dlatego wiele osób decyduje się właśnie na ten rodzaj inwestycji. Na działce budowlanej mogą powstać domy jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe, sklepy i wiele innych budynków, w tym te użyteczności publicznej. Inwestycja w działki budowlane jest uznawana przez wiele osób za ogromnie opłacalną, gdyż ceny gruntów pod zabudowę są kilkakrotnie droższe. To jednak nie przekreśla znaczenia ziemi rolnej, ponieważ jednym ze sposobów na podniesienie jej wartości i dobry zarobek jest odrolnienie gruntu, a następnie przekształcenie go na działkę budowlaną. W rezultacie, powyższy zabieg podnosi jej cenę nawet o 200-300%.

Inwestycja w ziemię, która się opłaca

Przystępując do inwestycji w ziemię użytkową powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Na początku musimy zweryfikować status prawny, czyli kwalifikacje działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Informacja ta jest bardzo ważna, ponieważ ujawnia wszelkie możliwości danego gruntu lub przeciwnie, informuje o problemach, które mogłyby zablokować potencjalne zyski. Kolejnym istotnym aspektem jest położenie, gdyż obecnie zdecydowanie bardziej dochodowe są grunty znajdujące się na obrzeżach dużych miast, tj. około 10-15 km od centrum. Drugą grupę stanowią działki zlokalizowane w mniejszych miejscowościach, w odległości 30-40 km od wielkiej aglomeracji, lecz dobrze z nią skomunikowane. Przy coraz częstszej pracy zdalnej i chęci ucieczki od zgiełku miasta, ceny ziemi będą systematycznie rosnąć, dzięki czemu zysk może sięgać kilkudziesięciu procent w ciągu kilku lat. Co ciekawe wskazane jest, aby szukać miejsc, które aktualnie niekoniecznie cieszą się dużą popularnością, ponieważ ich niższe ceny, dadzą za to wyższy potencjalny zysk. Szukając takich miejsc, warto ocenić ich atrakcyjność na przestrzeni najbliższych kilku, czy nawet kilkunastu lat. Nasze zainteresowanie powinny zwrócić miejsca, w których powstaje infrastruktura drogowa, kulturalna oraz handlowa, ponieważ w przyszłości to właśnie tam będzie popyt na kupno działki pod zabudowę mieszkaniową, lokale usługowe oraz miejsca dla nowych firm. Warto również zwrócić uwagę na niewielką odległość od zbiorników wodnych, terenów zielonych i tych atrakcyjnych turystycznie, ponieważ coraz częściej ceny gruntów w rejonach turystycznych zbliżają się do poziomu cen ziemi w dużych aglomeracjach miejskich. Ponadto ważnym punktem, który zwiększa opłacalność inwestycji jest odpowiednie zagospodarowanie terenu pod względem urbanistycznym. A mianowicie chodzi o kanalizację, instalację gazową, czy choćby odległość mediów od granicy działki. Z uwagi na dużą ilość kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę przy inwestycji w ziemię w celu zwiększenia jej rentowności należy mieć świadomość, że na rynku istnieje szereg wyspecjalizowanych podmiotów, zajmujących się wsparciem i pomocą w całym procesie. Pewny zysk

Podsumowując, inwestycja w grunty czy to rolne, czy użytkowe jest inwestycją długoterminową, jednak zawsze przynoszącą zwrot kapitału. Jedyną niewiadomą jest jego wysokość. W zależności od lokalizacji, w ciągu kilku lat inwestycja może przynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zysku.