inwestuj z zyskiem - grunt to ziemia

Profesor Marek Belka na Uniwersytecie Inwestycji Ziemskich 2023

Konferencja „Inwestowanie w dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej”, na którą zapraszamy już 20 kwietnia, to nie tylko doskonała okazja do poznania wybitnych specjalistów i wysłuchania przygotowanych przez nich atrakcyjnych prelekcji, ale też do nawiązania nowych relacji biznesowych. Przedstawiamy Państwu naszego kolejnego, wyjątkowego gościa – prof. Marka Belkę.

Prof. Marek Belka, Prezes Rady Ministrów w latach 2004-2005, wygłosi prelekcję na temat perspektyw rynku inwestycyjnego w Polsce i na świecie.

Marek Belka

Marek Belka, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, od 1986 roku związany jest z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 oraz 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 roku – w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2019-2024, Prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. W dniu 10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 roku po zaprzysiężeniu przez Sejm RP, a kadencję zakończył 21 czerwca 2016 roku. Profesor Belka został zaprzysiężony jako nowy poseł Parlamentu Europejskiego 2 lipca 2019 roku (kadencja 2019-2024). Jest członkiem parlamentarnej Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych, zastępcą członka w parlamentarnej Komisji Handlu Międzynarodowego, członkiem Delegacji ds. relacji z USA i zastępcą członka w Delegacji ds. relacji z krajami Ameryki Środkowej. W 2020 roku został powołany do składu Podkomisji ds. podatkowych.