inwestuj z zyskiem - grunt to ziemia

UIZ 2023: Rafał Bacławski / IDFMETALE

baclawskiNasz kolejny, wyjątkowy gość spróbuje odpowiedzieć na pytanie Nie wszystko złoto co się świeci – czy inwestycja w złoto zawsze się opłaca?

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie z 28-letnim doświadczeniem na rynku finansowym i ubezpieczeniowym. Specjalizuje się w dywersyfikacji ryzyka poprzez inwestowanie w realne aktywa, takie jak metale szlachetne i nieruchomości. Kilkanaście lat pełni funkcję Prezesa Zarządu IDF Sp. z o.o., gdzie nadzoruje i prowadzi projekty inwestycyjne dla klientów i partnerów firmy.